Müvekkillerin ihtiyaç duyduğu meseleler birden çok hukuk alanını birlikte ilgilendirebilmekte ve kendine münhasır olabilmektedir ancak hizmetlerimiz belirtilenler ile sınırlı olmaksızın aşağıdaki hukuk alanı başlıkları altında sınıflandırılabilir.

 • Ceza Hukuku

  • Ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinin görevli olduğu ceza davaları,

  • Ceza davalarında sanık, müşteki ve mağdur vekilliği,

  • Cezaların infazı ile ilgili sorunlar ve başvurular.

 

 • Tazminat Hukuku

  • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

  • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları, 

  • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.

 

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş hukukundan kaynaklanan tespit davaları,

  • İşçilik alacaklarına ilişkin davalarda işçi ve işveren vekilliği,

  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.

 

 • Vatandaşlık Hukuku

 

 • Gayrimenkul Hukuku

  • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,

  • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,

  • İşgal tazminatı (ecrimisil) davaları.

  • Geçit hakkı davaları.

 

 • İcra Hukuku

 

 • İdare Hukuku

  • İptal davaları ve yürütmenin durdurulması talepleri,

  • Tam yargı davaları.

 

 • Hukuki Danışmanlık