EYT düzenlemesi meclise sunuldu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 30 Ocak 2023 Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunuldu. EYT’de kademeli prim günleri aranacak. SSK’da 5000 – 5975 prim gününü dolduranlar emekli olacak. Teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması hedefleniyor. Şubat ayında başvuranların Mart ayında maaşlarını alması bekleniyor.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.
 
Genel gerekçede, 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.
 
TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.